1923

Из биографични бележки на Стилян Михайлов

… На 18.ІV.1920 година бях назначен пак за локомотивен машинист при депо Търново-Сеймен с протоколно решение на земеделската служба на същото село, а към края на месец април изпратен от заведущ депото Пенчо Умников да замина за депо Одрин, от където да приема една маневрена машина от останалите наши такива в Гюмюрджина и Деде- Агач след пробива на французите и колониалните войски.

1925

След 1925 Хиляди български семейства, в това число и семейството на майка ми, напускат родните си места на Бяло море и стават бежанци в България. Родът се установява в Пловдив, в квартал Беломорски.

1922–1924

Стойко Чавдаров, Софроний, специализира в в института по канонично право в Страсбург, Франция. Докторира с пълно отличие като най-добрият студент на випуска.

Comments are closed.