1911

Из биографични бележки на Стилян Михайлов

… В началото на 1909 година преминах пак в практически изпит и бях приет за локомотивен шлосер в главната ж.п. работилница – София, където и следвахме вечерни курсове за локомотивни машинисти, ръководени от инженерите Димчев и Рангел Станчев. Спомням си и за имената на другарите ми: Васил Цицелков, Владимир Чучуричков, Илия Щетински, Ефтим Русев, Александър Марков, Христо Стоилов и др.

В началото на 1910 година бяха ни задължили да представим медицински свидетелства за локомотивни огняри, които след като представихме, бяхме назначени с една заповед за ученици локомотивни машинисти, но на различни места. Аз бях назначен с Илия Щетински, Александър Миланов и Ефтим Русев в депо Бургас.

През 1911 година в Бургас получавам писмо от леля ми, в което ми пише, че е тежко болна и вика мама да дойде при нея в Самоков да я гледа. Получавам второ писмо, но пише и го друга нейна много близка монахиня Ташка, като казва по възможност по-бързо да дойде, понеже е много тежко болна и да не ползуват чуждите хора около нея, а Вие да го ползувате. Тя има много ценни предмети, а също и много пари. Отговорих и веднага на писмото. Мама отказа да дойде поради неоснователни причини, с което много ме оскърби и предизвика да се насълзявам, като си припомня грижите, които полагаше за мене през време на ученическия ми живот София. За чувствата към нас и откровението в писмото Ви много благодарим. Поздрав на леля и Вам.

Comments are closed.